Besiktning av lekparker

Lek och park i Halmstad har en certifierad besiktningsman och erbjuder besiktning av lekparker.

Allt från helhetslösningar av lekplatser, utegym och trivselmiljöer samt installation av lekutrustningar.

Industristängsel

Lek och park i Halmstad bygger även barnstugestängsel och industristängsel.